Citation link:
Abstract:
Семейството на Анна Колева.
 
Created:
1919 - 1920
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690081
 
IsFormatOf:
№ 30360-а
 
Subject:
1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups