Citation link:
Abstract:
Георги Кирков (1867-1919). Български политик и профсъюзен деец. Портрет на Георги Кирков.
 
Created:
1917-1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160261
 
Subject:
политик; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegkirkov