Current View
Citation link:
Title:
Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри : Автореферат / Юлика Марио Новкова ; Науч. ръководител Крум Крумов ; Рец. Снежана Илиева, Толя Стоицова.; Personal determinants of the innovational attitudes among managers Julika Mario Novkova
 
Creator:
Новкова, Юлика Марио; Novkova, Julika Mario; Крумов, Крум Димитров науч. ръководител; Илиева, Снежана Евлогиева рец.; Стоицова, Толя Ангелова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икон. психология - Организационна психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по Социална, организационна, клинична и пед. психология 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Икономическа психология.; Иновации.; Управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001176105
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Новкова, Юлика Марио
 
245:
Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри :| Автореферат /| Юлика Марио Новкова ; Науч. ръководител Крум Крумов ; Рец. Снежана Илиева, Толя Стоицова.
 
246:
Personal determinants of the innovational attitudes among managers| Julika Mario Novkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.017 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
47 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икон. психология - Организационна психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по Социална, организационна, клинична и пед. психология| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Икономическа психология.| Иновации.| Управление и организация.
 
700:
Novkova, Julika Mario| Крумов, Крум Димитров| науч. ръководител| Илиева, Снежана Евлогиева| рец.| Стоицова, Толя Ангелова| рец.