Abstract:
Клетва на гвардейската рота.
 
Created:
20.05.1931
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450053
 
Subject:
1930; армейски офицер; войник; AthPlus