Citation link:
Abstract:
Тържество по повод откриването на мавзолея в Плевен.
 
Created:
1907 г.
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460097
 
IsFormatOf:
С І 3641
 
Subject:
откриване; тържество; Руско-турска война; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar