Current View
Citation link:
Authors:
Петков, П.; Парушев, Пл.; Георгиев, Г.; Чиков, В.; Chikov, V.; Georgiev, G.; Parushev, Pl.
 
Title:
Използване на обобщен подход при определяне компонентите на пълната мощност в електроенергийните системи
 
Other Titles:
Usage of a generalized approach for determination of the components of the full power in electric power systems
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(3), 1995, Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 301-308
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
електроенергия – управление – изследвания
 
Abstract:
В настоящия доклад се представя един обобщен подход свързан с определяне на компонентите на пълната мощност в условията на несиметрия и висши хармонии в ЕЕС (електроенергийните системи), основаващ се на теорията на изобразяващия вектор. Представените сведения в доклада представляват продължение и прецизиране на резултатите поместени в предишни публикации на автора [1, 2,3]. Педоставят се също така резултати от изследвания осъществени с помоща на микропроцесорна система за измерване на качествените показатели н електрическата енергия и компонентите на пълната мощност в ЕЕС в условията на наличие на "замърсяване" разработена в съответствие с предлагания от авторите обобщен подход.
 
Description:
Използване на обобщен подход при определяне компонентите на пълната мощност в електроенергийните системи / П. Петков и др. (Енергетика). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 3. Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 301-308 : с формули, диагр. - Рез. на бълг. ез.; С библиогр.