Citation link:
 • Младежка дума : Независимъ ежемесеченъ листъ : Год. 4, бр. 1-10 (1927/1928/1929)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Год. 4, бр. 1 (1927)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 4, бр. 2 (1927)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Липсва год. 4, бр. 3 (1927)
  • Год. 4, бр. 4 (1927)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 4, бр. 5 (1928)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 4, бр. 6/7 (1928)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Год. 4, бр. 8 (1929)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 4, бр. 9 (1929)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 4, бр. 10 (1929)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]