Current View
Citation link:
Title:
Ролята на информационните системи в стратегическото управление на човешките ресурси в България : Автореферат / Нина Миткова Живкова ; Науч. ръководител Желю Владимиров.
 
Creator:
Живкова, Нина Миткова; Владимиров, Желю Дечев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. "Администрация и управление" СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. стоп. управление 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Пазар на труда България.; Трудови ресурси - управление България.; Информационни и комуникационни технологии приложение в пазара на труда България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Живкова, Нина Миткова
 
245:
Ролята на информационните системи в стратегическото управление на човешките ресурси в България :| Автореферат /| Нина Миткова Живкова ; Науч. ръководител Желю Владимиров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 612 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
36 л. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.7. "Администрация и управление"| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. стоп. управление| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Пазар на труда| България.| Трудови ресурси - управление| България.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в пазара на труда| България.
 
700:
Владимиров, Желю Дечев| науч. ръководител