Abstract:
Войници от гвардейска рота.
 
Created:
1932
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450062
 
Subject:
1930; войник; AthPlus