Citation link:
Abstract:
Главната улица в Търново Сеймен (Симеоновград).
 
Creator:
фотоателие ”Г. Колев и Сие”
 
Created:
1910
 
Spatial:
Търново Сеймен (Симеоновград), България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081233
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 1525; оп. 1; а.е.124; л.16.
 
Subject:
градски пейзаж; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceshaskovo