Citation link:
Abstract:
Събор на гимнастически дружества. Първият отляво - Йосиф Буреш.
 
Created:
1930
 
Spatial:
България, гр. Самоков
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450530
 
IsFormatOf:
1626
 
Subject:
1920; спорт; гимнастическо дружество; AthPlus