Current View
Citation link:
Title:
Флувиална морфолитодинамика във високопланинския пояс на Пирин планина : Автореферат / Соня Стоянова Стоянова ; Науч. ръководител Росица Михаилова Кендерова.
 
Creator:
Стоянова, Соня Стоянова; Кендерова, Росица Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление "Науки за Земята" -4.4 спец. 01.08.03 Геоморфология и палеогеография СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Геоморфология Пирин (планина).
 
*** *** ***
 
001:
001157463
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Соня Стоянова
 
245:
Флувиална морфолитодинамика във високопланинския пояс на Пирин планина :| Автореферат /| Соня Стоянова Стоянова ; Науч. ръководител Росица Михаилова Кендерова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.201 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
58 с. :| с цв. к., ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление "Науки за Земята" -4.4 спец. 01.08.03 Геоморфология и палеогеография| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Геоморфология| Пирин (планина).
 
700:
Кендерова, Росица Михайлова| науч. ръководител