Current View
Citation link:
Title:
Механизми на адаптация към солеви стрес при Lycium : Автореферат / Велмира Людмилова Димитрова ; Науч. ръководител Юлиана К. Марковска.; Mechanisms of adaptation to salt stress in Lycium Velmira Lyudmilova Dimitrova
 
Creator:
Димитрова, Велмира Людмилова; Dimitrova, Velmira Ljudmilova; Марковска, Юлиана Костадинова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки, докторска прогр. "Физиология на растенията" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията" 2018; Библиогр. с. 37-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Почва, солена.; Селскостопански култури аклиматизация и интродукция.
 
*** *** ***
 
001:
001138105
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Велмира Людмилова
 
245:
Механизми на адаптация към солеви стрес при Lycium :| Автореферат /| Велмира Людмилова Димитрова ; Науч. ръководител Юлиана К. Марковска.
 
246:
Mechanisms of adaptation to salt stress in Lycium| Velmira Lyudmilova Dimitrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.917 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки, докторска прогр. "Физиология на растенията"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 37-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Почва, солена.| Селскостопански култури| аклиматизация и интродукция.
 
700:
Dimitrova, Velmira Ljudmilova| Марковска, Юлиана Костадинова| науч. ръководител