Lorem ipsum
Citation link:
 • Стопанско училище ”Мария Луиза”
  • Стопанско училище ”Мария Луиза” - общ изглед
  • Фасада по ул. Лавеле
  • Фасада по ул. Алабин
  • Фрагмент от фасадата - ъгъл
  • Фрагмент от фасадата по ул. Леге - ъгъл
  • Фрагмент от ъгъла
  • Декоративен елемент
  • Декоративен елемент
  • Фрагмент от декоративен елемент