Current View
Citation link:
Title:
Алгоритмични методи за некласически логики : Автореферат / Димитър Тодоров Георгиев ; Науч. ръководител Тинко Танчев.; Algorithmic methods for non-classical logics Dimiter Todorov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Димитър Тодоров; Georgiev, Dimitar Todorov; Тинчев, Тинко Величков науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Докторска прогр. "Мат. логика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика" 2017; Библиогр. с. 31-35; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017]
 
Subject:
Логика, символна и математическа.
 
*** *** ***
 
001:
001124294
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Димитър Тодоров
 
245:
Алгоритмични методи за некласически логики :| Автореферат /| Димитър Тодоров Георгиев ; Науч. ръководител Тинко Танчев.
 
246:
Algorithmic methods for non-classical logics| Dimiter Todorov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 746.6 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
35 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Докторска прогр. "Мат. логика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 31-35
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017]
 
650:
Логика, символна и математическа.
 
700:
Georgiev, Dimitar Todorov| Тинчев, Тинко Величков| науч. ръководител