Current View
Citation link:
Title:
Синтез, фотофизични свойства и приложение като допанти в органични светодиоди на нови циклометални Ir(III) комплекси : Автореферат / Петър Иванов Иванов ; Науч. ръководител Иван Колев Петков.
 
Creator:
Иванов, Петър Иванов; Петков, Иван Колев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", направление "Хим. науки" 4.2 (Органична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Органична химия 2014; Библиогр. с. 47-50; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Фотохимия.; Фотоефект.; Спектрален анализ.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Петър Иванов
 
245:
Синтез, фотофизични свойства и приложение като допанти в органични светодиоди на нови циклометални Ir(III) комплекси :| Автореферат /| Петър Иванов Иванов ; Науч. ръководител Иван Колев Петков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,47 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
50 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", направление "Хим. науки" 4.2 (Органична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Органична химия| 2014
 
504:
Библиогр. с. 47-50
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Фотохимия.| Фотоефект.| Спектрален анализ.
 
700:
Петков, Иван Колев| науч. ръководител