Current View
Citation link:
Title:
Влияние на неблагополучни жизнени събития в детска възраст за възникване на чести психични разстройства при възрастни : Епидемиологично проучване : Автореферат / Светлозар Василев ; Науч. ръководител Ваня Матанова.
 
Creator:
Василев, Светлозар Методиев; Матанова, Ваня Лукова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Медицинска психология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василев, Светлозар Методиев
 
245:
Влияние на неблагополучни жизнени събития в детска възраст за възникване на чести психични разстройства при възрастни :| Епидемиологично проучване : Автореферат /| Светлозар Василев ; Науч. ръководител Ваня Матанова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 961 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
45 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Медицинска психология.
 
700:
Матанова, Ваня Лукова| науч. ръководител