Current View
Citation link:
Title:
Стратегии за речева акомодация : Автореферат / Алиса Димитрова Трендафилова ; Науч. ръководител Красимира Алексова.
 
Creator:
Трендафилова, Алиса Димитрова; Алексова, Красимира Славчева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. ез. 2013; Библиогр. с. 55-63; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Психолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трендафилова, Алиса Димитрова
 
245:
Стратегии за речева акомодация :| Автореферат /| Алиса Димитрова Трендафилова ; Науч. ръководител Красимира Алексова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 370 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
63 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по бълг. ез.| 2013
 
504:
Библиогр. с. 55-63
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Психолингвистика.
 
700:
Алексова, Красимира Славчева| науч. ръководител