Abstract:
Балканска война (1912-1913). Пленници-турци, придружени от български лекар на гара Свиленград (Мустафа паша).
 
Created:
1912
 
Spatial:
Свиленград, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290071
 
Subject:
лекар; 1910; Балкански войни; пленник; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars