Citation link:
Abstract:
Манифестация по случай откриването на ХVІ конгрес на БРСДП (тесни социалисти).
 
Created:
юли 1909
 
Spatial:
Варна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160011
 
IsFormatOf:
Г І 240/10
 
Subject:
митинг; партия; конгрес; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements