Abstract:
Портрет на Аврам Драганов, член на Новоселския революционен комитет, участник в четата на Цанко Дюстабанов през 1876 г.
 
Created:
1872
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750166
 
IsFormatOf:
MNHZPI - 79
 
Subject:
портрет; опълченец; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance