Citation link:
  • Южнославянският епичен размер от едно ново гледище : (Предварително съобщение) /Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с автограф на Боян Пенев