Citation link:
 • Духовно-то завѣщаніе на доктора Ивана Селиминскый
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Мое-то послѣдне духовно завѣщаніе // Ultimul meu testamentu
   • [с.] 2 / [с.] 3
   • [с.] 4 / [с.] 5
   • [с.] 6 / [с.] 7
   • [с.] 8 / [с.] 9
   • [с.] 10 / [с.] 11
   • [с.] 12 / [с.] 13
  • Списокъ на имота ми
   • [с.] 14
  • Наумяванѥ
   • [с.] 15
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]