Citation link:
 • Ставания и направи / Веселин Дафов.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
  • [Посвещение]
  • Съдържание
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • ПРЕДГОВОР
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • УВОД
   • 1. Онтологията като знание и проект. Изследване и проектизиране
    • стр. 17
   • 2. Все още изследване
    • стр. 19
   • 3. „Онтологизирай това!“
    • стр. 21
    • стр. 22
  • I. ПРОЕКТИВНОТО
   • 1. Проектното
    • стр. 24
   • 2. Проективното и Катедра „Философия"
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
   • 3. Проективно и действителност
   • 4. Ставането. Битие и небитие
    • стр. 34
    • стр. 35
   • 5. Проектиране и ставане
    • стр. 37
    • стр. 38
   • 6. Отпадане на философското в онтологиите
   • 7. Изследвания-философизации по конкретна тема
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
   • Приложение
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
  • II. ФИЛОСОФСКО-АКАДЕМИЧНА ОТГОВОРНОСТ: „КАК СТАВА?" VS. „КАК СЕ ПРАВИ?"
   • 1. Ставане, а не направа на стол
    • A. Грижа за ставането
     • стр. 55
    • Б. Конкретно небитие
     • стр. 57
    • B. Седалката
     • стр. 59
    • Г. Столеене - облегалката
     • стр. 61
     • стр. 62
    • Д. Грижа и за небитието
    • Е. Грижа за „от небитие в битие“ и за „от битие в небитие“. Ставане и преставане
     • стр. 65
    • Ж. Проекции
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
    • Ж.1. Ставане на крак из нога
   • 2. Ставане, а не направа на маса
    • А. Конкретно небитие
    • Б. Съществени отношения - седналият човек
    • В. Основания за съществуване и условия за възникване
     • стр. 76
     • стр. 77
    • Г. Грижа за ставането и преставането
    • Д. Проекции
     • стр. 80
   • 3. Ставане, а не направа на обувка
    • A. Сократ и отговорността за правенето и направеното
     • стр. 83
    • Б. Идеята за обувка и ставане на обувка
    • B. Небитието - подметката
    • Г. Ставане
    • Д. В-стъпване и из-стъпване
    • Е. Проекции
     • стр. 89
     • стр. 90
  • III. ОНТОЛОГИЯ И СРЕДСТВЕНОСТ - СТАВАНЕ НА ПРОЕКТИВНА СЪЗНАТЕЛНОСТ
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • 1. Ставане на пространство
    • А. Органон и средство. Категория и понятие
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
    • Б. Евклидовата направа на пространство. „Начала“
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
    • B. Преставане на пространство
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
    • Г. Грижа за усвояване на пространствовеенето
    • Д. Общностното субектно и пространството
   • 2. Ставане на време
    • A. Когатото и категориалното
     • стр. 147
     • стр. 148
    • Б. Без (преди) да има време
     • стр. 150
     • стр. 151
    • B. Ставане на когатото и органичното. Ставане на органично
    • Г. Ставане на когатото като преставане на средственото (съзнателното)
    • Д. Ставане на средствеността изобщо
     • стр. 155
    • Е. За време и ставане на време
    • Ж. Музика и време
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
    • З. Създаване и разваляне (разпадане) на време
     • стр. 178
     • стр. 179
     • стр. 180
     • стр. 181
     • стр. 182
     • стр. 183
    • И. Ставане на живо из органично
    • Й. Ставане и преставане на времетон
     • стр. 186
    • К. Време и вечност. Идеята
     • стр. 188
    • Л. Време и проект
     • стр. 190
     • стр. 191
    • М. Правене на време
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
   • 3. Ставане на равното. Количеството
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • A. Равнеенето. Равняване.
    • Б. Пред-равенството - равнението
     • стр. 207
     • стр. 208
    • B. Равенството. Сравняването
     • стр. 210
    • Г. Равенство в самоотношение през други равенства. Преобразуване на равенства чрез добавяне и отнемане. Съставяне и оставяне (съставно и остатък). Траенето на равенството. Продължаването на равенството
    • Д. Равенство в самоотношение през самото себе си. Преобразуване на равенство чрез самото себе си. Умножаване (самоотнасящо добавяне) и делене (самоотносящо отнемане)
     • стр. 213
    • Е. Равенство и ритъм. Ставане на редното и бройното равнеене - числото. Редни и бройни числа
     • стр. 215
     • стр. 216
    • Ж. Засрещане и паралелност на равенства. Множеството. Цяло и части
    • З. Субектното количество
    • И. Единството на неравенство и равенство - вечното равенство
     • стр. 220
    • Й. Споделени разумности
    • К. Гражданинът и грижата за общото - проектното разумно
     • стр. 223
    • Л. Създаване на количество
     • стр. 225
     • стр. 226
     • стр. 227
    • М. Отпадания на разумното от количеството
     • стр. 229
    • Н. Грижа за разумното равнеещо (математизиращо), грижата за количествената съзнателност
     • стр. 231
     • стр. 232
     • стр. 233
     • стр. 234
     • стр. 235
  • ПОСЛЕСЛОВ
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
  • БИБЛИОГРАФИЯ
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
  • Задна корица