Citation link:
Abstract:
Игумения Възкресия и Христина – счетоводител на манастира, под лозницата в двора на Девическия манастир.
 
Created:
1939
 
Spatial:
Калофер, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327492164
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 2660; оп. 1; а.е. 74.
 
Subject:
духовник; манастир; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups