Citation link:
Abstract:
Курс на учители по физическо възпитание.
 
Created:
1936-1937
 
Spatial:
България, гр. Бургас
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450517
 
IsFormatOf:
3371
 
Subject:
1930; спорт; учител; AthPlus