Abstract:
Събрание против войната.
 
Created:
1916
 
Spatial:
Троян, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160018
 
IsFormatOf:
Г І 237/20
 
Subject:
митинг; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements