Citation link:
  • Библиография на историята на новата българска литература в българския печат до 1900 год. : [Отпечатък] /От А. Гечев.
    • Начална страница с дарствен надпис от автора