Abstract:
Теодосий Анастасов (1895-1983) - писател. Ниш, 1918 г. по време на Първата световна война.
 
Created:
1918 г.
 
Spatial:
Ниш, Сърбия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820269
 
IsFormatOf:
Сн. 3223-28
 
Subject:
война; писател; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld