Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Позициите при Одрин след превземането им от българите.
 
Created:
1913
 
Spatial:
край Одрин
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290133
 
Subject:
1910; Балкански войни; военно съоръжение; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars