Current View
Citation link:
Title:
Програмиране на форматни телевизионни предавания в България (2001-2014) : Автореферат / Бойко Николаев Новев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Programming of format TV shows in Bulgaria (2001-2014) Boyko Nikolaev Novev
 
Creator:
Новев, Бойко Николаев; Novev, Bojko Nikolaev.; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Подв. със спирала; Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Електронни медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Библиогр. с. 21-26; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Риалити телевизия социологични проблеми. България; Телевизионни жанрове България.
 
*** *** ***
 
001:
001138005
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Новев, Бойко Николаев
 
245:
Програмиране на форматни телевизионни предавания в България (2001-2014) :| Автореферат /| Бойко Николаев Новев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Programming of format TV shows in Bulgaria (2001-2014)| Boyko Nikolaev Novev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 510.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
28 с. ;| 30 см.
 
500:
Подв. със спирала| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Електронни медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 21-26
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Риалити телевизия| социологични проблеми.| България| Телевизионни жанрове| България.
 
700:
Novev, Bojko Nikolaev.| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител