Abstract:
Черноморци, участници в VII юношески събор, водени от Маринка Добрева.
 
Created:
14.07.1930
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450510
 
IsFormatOf:
3364
 
Subject:
1930; спорт; парад; ученик; AthPlus