Citation link:
 • Слово произнесено въ Централно-то въ Болградъ училище 11-го мая 1866 г., въ день-тъ на празднуванье-то на память-та св. равноапостоловъ Кирилла и Методія
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална предна корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Слово произнесено въ Централно-то въ Болградъ училище 11-го мая 1866 г., въ день-тъ на празднуванье-то на память-та святыхъ Равноапостоловъ Кирилла и Методιя
   • [с.] 1
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с. 8]
  • [Корица и последни страници]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]