Current View
Citation link:
Title:
Функционален модел за създаване на интерактивен мултимедиен продукт : Автореферат / Иво Димитров Пиперков ; Науч. консултант Теодора Петрова.
 
Creator:
Пиперков, Иво Димитров; Петрова, Теодора Радоева науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки ( Журналистика - Мултимедия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Мултимедии.; Информационни и комуникационни технологии приложение в журналистиката.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пиперков, Иво Димитров
 
245:
Функционален модел за създаване на интерактивен мултимедиен продукт :| Автореферат /| Иво Димитров Пиперков ; Науч. консултант Теодора Петрова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,6 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки ( Журналистика - Мултимедия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Мултимедии.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в журналистиката.
 
700:
Петрова, Теодора Радоева| науч. консултант