Current View
Citation link:
Title:
Приложение на вероятностни модели за анализ на резултати от изпити и тестове : Автореферат / Райна Милкова Алашка ; Науч. ръководител Кирил Георгиев Банков.; Application of probability models to analysis of results of examins and tests Rayna Milkova Alashka
 
Creator:
Алашка, Райна Милкова; Банков, Кирил Георгиев науч. ръководител; Alaska, Rajna Milkova
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Област на висше образование: Пед. науки, Проф. направление: 1.3 Педагогика на обучението по... Науч. спец.: 05.07.03 "Методика на обучението по математика и информатика" СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 40-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Математика тестове. методика на преподаването; Вероятности, теория тестове. моделиране
 
*** *** ***
 
001:
001128671
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алашка, Райна Милкова
 
245:
Приложение на вероятностни модели за анализ на резултати от изпити и тестове :| Автореферат /| Райна Милкова Алашка ; Науч. ръководител Кирил Георгиев Банков.
 
246:
Application of probability models to analysis of results of examins and tests| Rayna Milkova Alashka
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 656.2 Kb)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
43 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Област на висше образование: Пед. науки, Проф. направление: 1.3 Педагогика на обучението по... Науч. спец.: 05.07.03 "Методика на обучението по математика и информатика"| СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 40-42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Математика| тестове.| методика на преподаването| Вероятности, теория| тестове.| моделиране
 
700:
Банков, Кирил Георгиев| науч. ръководител| Alaska, Rajna Milkova