Citation link:
Abstract:
Кръстьо Георгиев Станчев (1873-1941), известен като Кръстьо Раковски или Христиан Георгиевич Раковский, е политически и държавен деец и дипломат. Селяни преветстват Християн Раковски на гара Лубни.
 
Created:
1917
 
Spatial:
гара Лубни, Украйна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция ВОСР
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290366
 
Subject:
1920; политик; митинг; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians