Current View
Title:
Принципът на състезателността в наказателния процес : Автореферат / Ивайло Асенов Цонков.; << The>> adversarial principle in criminal procedure Ivaylo Asenov Tsonkov
 
Creator:
Цонков, Ивайло Асенов; Conkov, Ivajlo Asenov
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Науч. направление: 3.6 Право, Науч. спец.: Наказателно-процесуално право СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Наказателен процес.
 
*** *** ***
 
001:
001141863
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цонков, Ивайло Асенов
 
245:
Принципът на състезателността в наказателния процес :| Автореферат /| Ивайло Асенов Цонков.
 
246:
<< The>> adversarial principle in criminal procedure| Ivaylo Asenov Tsonkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 452.4 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
38 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Науч. направление: 3.6 Право, Науч. спец.: Наказателно-процесуално право| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Наказателен процес.
 
700:
Conkov, Ivajlo Asenov