Citation link:
 • Притурка към ХХХ год. на сп. "Училищенъ прегледъ" : Протоколи отъ заседанията на Учебния съветъ : Заседание 9-16 (9 до 12 декември 1930 год.) : Томъ ІІ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Текст]
   • [с. 329]
   • [с.] 330
   • [с.] 331
   • [с.] 332
   • [с.] 333
   • [с.] 334
   • [с.] 335
   • [с.] 336
   • [с.] 337
   • [с.] 338
   • [с.] 339
   • [с.] 340
   • [с.] 341
   • [с.] 342
   • [с.] 343
   • [с.] 344
   • [с.] 345
   • [с.] 346
   • [с.] 347
   • [с.] 348
   • [с.] 349
   • [с.] 350
   • [с.] 351
   • [с.] 352
   • [с.] 353
   • [с.] 354
   • [с.] 355
   • [с.] 356
   • [с.] 357
   • [с.] 358
   • [с.] 359
   • [с.] 360
   • [с.] 361
   • [с.] 362
   • [с.] 363
   • [с.] 364
   • [с.] 365
   • [с.] 366
   • [с.] 367
   • [с.] 368
   • [с.] 369
   • [с.] 370
   • [с.] 371
   • [с.] 372
   • [с.] 373
   • [с.] 374
   • [с.] 375
   • [с.] 376
   • [с.] 377
   • [с.] 378
   • [с. 379]
   • [с.] 380
   • [с.] 381
   • [с.] 382
   • [с.] 383
   • [с.] 384
   • [с.] 385
   • [с.] 386
   • [с.] 387
   • [с.] 388
   • [с.] 389
   • [с.] 390
   • [с.] 391
   • [с.] 392
   • [с.] 393
   • [с.] 394
   • [с.] 395
   • [с.] 396
   • [с.] 397
   • [с.] 398
   • [с.] 399
   • [с.] 400
   • [с.] 401
   • [с.] 402
   • [с.] 403
   • [с.] 404
   • [с.] 405
   • [с.] 406
   • [с.] 407
   • [с.] 408
   • [с.] 409
   • [с.] 410
   • [с.] 411
   • [с.] 412
   • [с.] 413
   • [с.] 414
   • [с.] 415
   • [с.] 416
   • [с.] 417
   • [с.] 418
   • [с.] 419
   • [с.] 420
   • [с.] 421
   • [с. 422]
   • [с.] 423
   • [с.] 424
   • [с.] 425
   • [с.] 426
   • [с.] 427
   • [с.] 428
   • [с.] 429
   • [с.] 430
   • [с.] 431
   • [с.] 432
   • [с.] 433
   • [с.] 434
   • [с.] 435
   • [с.] 436
   • [с.] 437
   • [с.] 438
   • [с.] 439
   • [с.] 440
   • [с.] 441
   • [с.] 442
   • [с.] 443
   • [с.] 444
   • [с.] 445
   • [с.] 446
   • [с.] 447
   • [с.] 448
   • [с.] 449
   • [с.] 450
   • [с.] 451
   • [с.] 452
   • [с.] 453
   • [с.] 454
   • [с.] 455
   • [с.] 456
   • [с.] 457
   • [с.] 458
   • [с.] 459
   • [с.] 460
   • [с.] 461
   • [с.] 462
   • [с.] 463
   • [с.] 464
   • [с.] 465
   • [с.] 466
   • [с.] 467
   • [с.] 468
   • [с.] 469
   • [с. 470]
   • [с.] 471
   • [с.] 472
   • [с.] 473
   • [с.] 474
   • [с.] 475
   • [с.] 476
   • [с.] 477
   • [с.] 478
   • [с.] 479
   • [с.] 480
   • [с.] 481
   • [с.] 482
   • [с.] 483
   • [с.] 484
   • [с.] 485
   • [с.] 486
   • [с.] 487
   • [с.] 488
   • [с.] 489
   • [с.] 490
   • [с.] 491
   • [с.] 492
   • [с.] 493
   • [с.] 494
   • [с.] 495
   • [с.] 496
   • [с.] 497
   • [с.] 498
   • [с.] 499
   • [с.] 500
   • [с.] 501
   • [с.] 502
   • [с.] 503
   • [с.] 504
   • [с.] 505
   • [с.] 506
   • [с. 507]
   • [с.] 508
   • [с.] 509
   • [с.] 510
   • [с.] 511
   • [с.] 512
   • [с.] 513
   • [с.] 514
   • [с.] 515
   • [с.] 516
   • [с.] 517
   • [с.] 518
   • [с.] 519
   • [с.] 520
   • [с.] 521
   • [с.] 522
   • [с.] 523
   • [с.] 524
   • [с.] 525
   • [с.] 526
   • [с.] 527
   • [с.] 528
   • [с.] 529
   • [с.] 530
   • [с.] 531
   • [с.] 532
   • [с.] 533
   • [с.] 534
   • [с.] 535
   • [с.] 536
   • [с.] 537
   • [с.] 538
   • [с.] 539
   • [с.] 540
   • [с.] 541
   • [с.] 542
   • [с.] 543
   • [с.] 544
   • [с.] 545
   • [с.] 546
   • [с.] 547
   • [с.] 548
   • [с.] 549
   • [с.] 550
   • [с.] 551
   • [с.] 552
   • [с.] 553
   • [с.] 554
   • [с.] 555
   • [с.] 556
   • [с. 557]
   • [с.] 558
   • [с.] 559
   • [с.] 560
   • [с.] 561
   • [с.] 562
   • [с.] 563
   • [с.] 564
   • [с.] 565
   • [с.] 566
   • [с.] 567
   • [с.] 568
   • [с.] 569
   • [с.] 570
   • [с.] 571
   • [с.] 572
   • [с.] 573
   • [с.] 574
   • [с.] 575
   • [с.] 576
   • [с.] 577
   • [с.] 578
   • [с.] 579
   • [с.] 580
   • [с.] 581
   • [с.] 582
   • [с.] 583
   • [с.] 584
   • [с.] 585
   • [с.] 586
   • [с.] 587
   • [с.] 588
   • [с.] 589
   • [с.] 590
   • [с.] 591
   • [с.] 592
   • [с.] 593
   • [с.] 594
   • [с.] 595
   • [с.] 596
   • [с.] 597
   • [с.] 598
   • [с.] 599
   • [с.] 600
   • [с.] 601
   • [с.] 602
   • [с.] 603
   • [с.] 604
   • [с.] 605
   • [с.] 606
   • [с.] 607
   • [с. 608]
   • [с.] 609
   • [с.] 610
   • [с.] 611
   • [с.] 612
   • [с.] 613
   • [с.] 614
   • [с.] 615
   • [с.] 616
   • [с.] 617
   • [с.] 618
   • [с.] 619
   • [с.] 620
   • [с.] 621
   • [с.] 622
   • [с.] 623
   • [с.] 624
   • [с.] 625
   • [с.] 626
   • [с.] 627
   • [с.] 628
   • [с.] 629
   • [с.] 630
   • [с.] 631
   • [с.] 632
   • [с.] 633
   • [с.] 634
   • [с.] 635
   • [с.] 636
   • [с.] 637
   • [с.] 638
   • [с. 639]
   • [с.] 640
   • [с.] 641
   • [с.] 642
   • [с.] 643
   • [с.] 644
   • [с.] 645
   • [с.] 646
   • [с.] 647
   • [с.] 648
   • [с.] 649
   • [с.] 650
   • [с.] 651
   • [с.] 652
   • [с.] 653
   • [с.] 654
   • [с.] 655
   • [с.] 656
   • [с.] 657
   • [с.] 658
   • [с.] 659
   • [с.] 660
   • [с.] 661
   • [с.] 662
   • [с.] 663
   • [с.] 664
   • [с.] 665
   • [с.] 666
   • [с.] 667
   • [с.] 668
   • [с.] 669
   • [с.] 670
   • [с.] 671
   • [с.] 672
   • [с.] 673
   • [с.] 674
   • [с.] 675
   • [с.] 676
   • [с.] 677
   • [с.] 678
   • [с.] 679
   • [с.] 680
   • [с.] 681
   • [с.] 682
   • [с.] 683
   • [с.] 684
   • [с.] 685
   • [с.] 686
   • [с.] 687
   • [с.] 688
   • [с.] 689
   • [с.] 690
   • [с.] 691
   • [с.] 692
   • [с.] 693
   • [с.] 694
   • [с.] 695
   • [с.] 696
   • [с.] 697
   • [с.] 698
   • [с.] 699
   • [с.] 700
   • [с.] 701
   • [с.] 702
   • [с.] 703
   • [с.] 704
  • Съдържание на протоколитѣ отъ заседанията на Учебния съветъ
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]