Current View
Authors:
Георгиев, Румен Желязков; Georgiev, Rumen Zhelyazkov
 
Title:
Алгоритми, моделиращи свойствата на атмосферата и гравитационното поле на земята в SIMULINK
 
Other Titles:
Implementation of atmospheric conditions and geopotential models in SIMULINK environment; Автоматизация на производството / Industrial automation
 
Date of Issue:
2004
 
Is Part of:
Годишник на ТУ - София, Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 147-156
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
гравитационно поле – свойства – моделиране
 
Abstract:
This paper discus implementation of static and dynamic atmosphere models in Simulink environment. Problems for connecting these models in total aircraft flight model analyzing.
 
Description:
Георгиев, Румен Желязков. Алгоритми, моделиращи свойствата на атмосферата и гравитационното поле на земята в SIMULINK. (Автоматизация на производството). // Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 147-156 : със сх., формули, диагр. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.