Lorem ipsum
Citation link:
 • Жилищно-търговска сграда на братя Хаимови
  • Жилищно-търговска сграда на братя Хаимови - фасада
  • Фрагмент от фасадата
  • Еркер и фронтон
  • Конзола
  • Детайл от украсата
  • Фрагмент от украсата