Current View
Citation link:
Title:
Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас : Автореферат / Любка Кръстева Алексиева ; Науч. ръководител Здравко Лалчев.
 
Creator:
Алексиева, Любка Кръстева; Лалчев, Здравко Вутов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", в проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по математика (Докторска програма: Методика на обучението по математика) СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика" 2014; Библиогр. с. 56-62; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Математика методика на преподаването за основни училища.; Обучение - методи.; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексиева, Любка Кръстева
 
245:
Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика на учениците от втори клас :| Автореферат /| Любка Кръстева Алексиева ; Науч. ръководител Здравко Лалчев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1.17 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
64 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", в проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по математика (Докторска програма: Методика на обучението по математика)| СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 56-62
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Математика| методика на преподаването| за основни училища.| Обучение - методи.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието.
 
700:
Лалчев, Здравко Вутов| науч. ръководител