Current View
Citation link:
Authors:
Нотов, Петко Петров; Notov, Petko Petrov; Трингов, Димо Илиев; Tringov, Dimo Iliev
 
Title:
Приложение на модифицирани методи на Нютон за статична оценка на състоянието на електроенергийната система
 
Other Titles:
Application of modification Newton’s methods for static state estimation of electric power system
 
Date of Issue:
1998
 
Is Part of:
Годишник на ТУ - София, 49, 1998, с. 25-34
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
електроенергийни системи – измервания и изследвания; електроенергийни системи – измервания и изследвания