Current View
Citation link:
Title:
Иронията в художествения повествователен текст : Автореферат / Весела Стефанова Щукшина.
 
Creator:
Шушлина, Весела Стефанова
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. Български език (Стилистика) СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. "Бълг. език" 2013; Библиогр. с. 50-52; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Литературен език и стил.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шушлина, Весела Стефанова
 
245:
Иронията в художествения повествователен текст :| Автореферат /| Весела Стефанова Щукшина.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 438 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
52 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. Български език (Стилистика)| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. "Бълг. език"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 50-52
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Литературен език и стил.