Current View
Citation link:
Title:
Корпоративната социална отговорност (КСО) в мисията, визията и практиките на бизнес организациите : Автореферат / Пламен Стоилов Бобоков ; Науч. ръководител Светослава Ковачева.
 
Creator:
Бобоков, Пламен Стоилов; Ковачева, Светослава Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Стопански предприятия управление и организация.; Социално предприемачество.; Стопанска етика.
 
*** *** ***
 
001:
001162592
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бобоков, Пламен Стоилов
 
245:
Корпоративната социална отговорност (КСО) в мисията, визията и практиките на бизнес организациите :| Автореферат /| Пламен Стоилов Бобоков ; Науч. ръководител Светослава Ковачева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 356.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
40 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Стопански предприятия| управление и организация.| Социално предприемачество.| Стопанска етика.
 
700:
Ковачева, Светослава Тодорова| науч. ръководител