Current View
Citation link:
Title:
Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (Търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането) : Автореферат / Ивайло Валентинов Найденов ; Науч. ръководител Пламен Митев
 
Creator:
Найденов, Ивайло Валентинов; Митев, Пламен Димитров науч. ръководител; Пулиев, Христо Тодоров за него; Пулиев, Димитър Тодоров за него; Пулиев, Никола Тодоров за него
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
България история 16-19 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, науч. спец. 05.03.06 "История на България (История на Българското възраждане)" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Пулиев, Христо Тодоров дейност; Пулиев, Димитър Тодоров дейност; Пулиев, Никола Тодоров дейност; Родове, български история.
 
*** *** ***
 
001:
001152514
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденов, Ивайло Валентинов
 
245:
Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (Търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането) :| Автореферат /| Ивайло Валентинов Найденов ; Науч. ръководител Пламен Митев
 
260:
София,| 2017.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 516.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, науч. спец. 05.03.06 "История на България (История на Българското възраждане)"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Пулиев, Христо Тодоров| дейност| Пулиев, Димитър Тодоров| дейност| Пулиев, Никола Тодоров| дейност
 
650:
Родове, български| история.
 
651:
България| история| 16-19 в.
 
700:
Митев, Пламен Димитров| науч. ръководител| Пулиев, Христо Тодоров| за него| Пулиев, Димитър Тодоров| за него| Пулиев, Никола Тодоров| за него