Current View
Citation link:
Title:
Съвременни биоетични проблеми в светлината на християнската нравственост (асистирана репродукция, аборт и евтаназия) : Автореферат / Владимир Ангелов Тодоров ; Науч. ръководител Костадин Кирилов Нушев.; Contemporary bioethical problems in the light of Christian ethics (assisted reproduction, abortion and euthanasia) Vladimir Angelov Todorov
 
Creator:
Тодоров, Владимир Ангелов; Todorov, Vladimir Angelov; Нушев, Костадин Кирилов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по спец. "Нравствено богословие" в проф. направление 2.4. "Религия и теология" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Биоетика.; Медицинска етика.; Наука и религия.; Християнска етика.
 
*** *** ***
 
001:
001140845
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодоров, Владимир Ангелов
 
245:
Съвременни биоетични проблеми в светлината на християнската нравственост (асистирана репродукция, аборт и евтаназия) :| Автореферат /| Владимир Ангелов Тодоров ; Науч. ръководител Костадин Кирилов Нушев.
 
246:
Contemporary bioethical problems in the light of Christian ethics (assisted reproduction, abortion and euthanasia)| Vladimir Angelov Todorov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.178 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
42 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по спец. "Нравствено богословие" в проф. направление 2.4. "Религия и теология"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Биоетика.| Медицинска етика.| Наука и религия.| Християнска етика.
 
700:
Todorov, Vladimir Angelov| Нушев, Костадин Кирилов| науч. ръководител