• Средновековна България в светлината на нови извори / Васил Гюзелев.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 6
  • СТАРОБЪЛГАРСKИ ИЗВОРИ
   • Домашните извори за историята на средновековна България (Класификация, опит за характеристика и основни издания)
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • Бележки
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
   • Възобновяването на българското царство в среднобългарската книжовна традиция
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • Бележки
    • стр. 50
  • ИЗ ВИЗАНТИЙСКАТА АГИОГРАФСКА КНИЖНИНА
   • Данни за българското минало в житието на Власий Аморийски (IX — X в.)
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • Бележки
    • стр. 60
   • Сведения за български градове и области в житието на Кирил Филеот (XI в.)
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • Бележки
    • стр. 66
    • стр. 67
  • ЗАПАДНИ ИЗВОРИ
   • „Баварският географ” от IX в. и неговото значение за българската история
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • Бележки
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • Пренасяне на тялото на св. Теодор Стратилат от Несебър в Цариград (1257 г.) и оттам във Венеция (1267 г .)
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • Бележки
    • стр. 97
    • стр. 98
   • Творби на двама австрийски поети от XIV в. като извор за българското средновековно минало
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • Бележки
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
  • ИЗТОЧНИ ИЗВОРИ
   • Два еврейски извора от X в. за произхода на прабългарите
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • Бележки
    • стр. 128
   • Участието на българите в отблъскването на арабската обсада на Цариград през 717—718 г. според средновековните писмени извори и интерпретацията му в съвременната историография
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • Бележки
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
  • ВЕНЕЦИЯ И ГЕНУА В ПОЛИТИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ XIV — СРЕДАТА НА XV в. СПОРЕД НОВИ ДАННИ
   • „Клетва и договор на господин Александър, цар на Загора или България, с Венецианската сеньория от 1346 или сключени през 1347 година“
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • Бележки
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
   • Нови документи за търговията на генуезците в българските земи през XIV век
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • Бележки
    • стр. 205
    • стр. 206
   • Несебърската местна хроника от XIV—XV в. като извор за историята на Българското черноморско крайбрежие
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • Бележки
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
   • Списък на използваните съкращения
    • стр. 245
   • Именен и географски показалец
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
  • Съдържание