Citation link:
Abstract:
Български военен от фамилия Пипеви.
 
Creator:
фотоателие Иван Карастоянов
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450392
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus