Current View
Citation link:
Authors:
Пенков, Иван Костадинов; Стаменов, Иван; Penkov, Ivan Kostadinov; Stamenov, Ivan
 
Title:
Влияние на производствено–техническата база за поддържане на подвижния състав върху коефициента на техническата готовност на автотранспортното предприятие
 
Other Titles:
Influence of the level of technological equipment and facilities for motor vehicle maintenance on the operational readiness index of a transportation company
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(2), 1995. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 369-372.
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
автомобилен транспорт – материално техническа база – изследвания
 
Abstract:
The paper presents the results of a study of the influence of the level of technological equipment maintenance on the operational readliness index of a transportation company. The influence of the sufficiency of working stalls, specialized of five years in five transportation companies.
 
Description:
Пенков, Иван Костадинов и др. Влияние на производствено–техническата база за поддържане на подвижния състав върху коефициента на техническата готовност на автотранспортното предприятие / Иван Пенков, Иван Стаменов. (Транспорт). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 2. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 369-372 : с табл. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.