Citation link:
Abstract:
Членовете на Обществото на кавалерите на ордена за храброст по време на манифестация.
 
Created:
1920
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080508
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 19К; оп. 1; а.е. 14; л. 1.
 
Subject:
1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeventsdemonstrations